Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác sinh viên
chudenamhoc_new
Hỏi
06-04-2018
Câu hỏi
cho em hỏi khi nào mới nhận được tiền trợ cấp ạ..
Trả lời
Chào Hoàng Văn Cường! Em phải nói rõ mình thuộc đối tượng được hưởng nào Phòng mới có cơ sở để trả lời được nhé.
Người hỏi: Hoàng Văn Cường Ngày trả lời: 09-04-2018

Các câu hỏi khác

Đơn vị liên kết