Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Xem phản hồi
chudenamhoc_new
Hỏi Thăm Tình Hình Học Tập Của Sinh Viên
14-03-2023
Câu hỏi
Tôi là phụ huynh Phạm Châu Thiên Kim lớp DHSH17A, tôi xin số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm để trao đổi tình hình học tập của sinh viên
Trả lời
Xin chào phụ huynh Thúy Phòng Công tác sinh viên xin gửi số điện thoại liên lạc để hỏi về tình hình học tập của sinh viên Phạm Châu Thiên Kim Viện CN Sinh học - Thực phẩm: 028 38940390 (số nội bộ 666) Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Hồng Quân, số điện 0909252419
Người hỏi: Châu Hồng Thúy Ngày trả lời: 16-03-2023

Các câu hỏi khác

Đơn vị liên kết