Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác sinh viên
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo về việc sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm 2022
15-11-2021

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2022

Chú ý: Sau khi đóng tiền, SV đăng ký nơi khám chữa bệnh qua đường links: https://forms.gle/JvJ936HKvqSWeuNx6

 

 
Đơn vị liên kết