Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác chính trị và Hỗ trợ sinh viên
Hoạt động phong trào
chudenamhoc_new
Hình ảnh Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
07-10-2019

 

Ca cảnh: Bắc Sơn (giải Nhì)
 
Múa: Người về thăm quê 
 
Tốp ca nam: Tiểu đoàn 307 (giải Khuyến khích)
 
 Tốp ca nữ: Đường trường sơn xe anh qua (giải Ba)
 
Đơn ca: Lời Người ra đi (giải Nhất)
 
Đồng ca: Đất nước trọn niềm vui (giải Khuyến khích)

 

Đơn vị liên kết